Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Sygnalista w Urzędzie. Czy instytucje publiczne mają obowiązek wprowadzić u siebie regulacje wewnętrzne dot. sygnalistów, nie czekając na ustawę o sygnalistach?

Sygnalista w Urzędzie. Czy instytucje publiczne mają obowiązek wprowadzić u siebie regulacje wewnętrzne dot. sygnalistów, nie czekając na ustawę o sygnalistach?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zaczęła obowiązywać 17 grudnia 2021 roku. Zgodnie z jej przepisami, wszystkie podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym mają nowe obowiązki. Należą do nich m.in. obowiązek ustanowienia kanału komunikacji i procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o nieprawidłowościach. Polska ustawa nie jest jeszcze gotowa. Ostateczna wersja projektu została przekazana do dalszych prac legislacyjnych. Zatem pozostaje pytanie: czy sygnalista w Urzędzie jest chroniony przed działaniami odwetowymi, czy nie? Przeczytaj wpis, aby dowiedzieć się więcej.