Category : Nasi partnerzy

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy partnerem Sygnanet!

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy partnerem Sygnanet!

Z radością informujemy, że oferta kancelarii współpracujących z Sygnanet została rozszerzona o usługi Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy s.c. Witamy w gronie naszych partnerów!

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy

Kancelaria specjalizuje się w prawie pracy i prawie HR. Zespół Kancelarii doradza pracodawcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa HR na rzecz wszystkich pracodawców. Pomaga spółkom, przedsiębiorcom, instytucjom, jednostkom administracji państwowej i samorządowej, a także sektorowi oświaty. Doradza członkom zarządów, właścicielom firm, HR menadżerom i szefom działów kadr.
Kancelaria współpracuje również z obsługującymi spółki kancelariami prawnymi, które nie specjalizują się w prawie pracy, a także z wewnętrznymi działami prawnymi firm (in-house lawyers), wspierając ich swoją specjalistyczną wiedzą.

Zakres usług w przedmiocie zgłaszania nieprawidłowości

W zakresie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w firmach, wsparcie Kancelarii obejmuje kompleksowe przygotowanie pracodawców na nadchodzące zmiany. Celem jest zapewnienie odpowiedniej dokumentacji, wsparcie przy wdrożeniu oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń wewnętrznych.

W ramach wsparcia prawnego Kancelaria może zaproponować Państwu działanie w ramach kilku jasnych etapów:

Etap I – Szkolenie warsztatowe

W pierwszym kroku zespół Kancelarii proponuje przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla kluczowych osób w Państwa organizacji, które będą odpowiedzialne za obszary podatne na nieprawidłowości. Podczas takiego spotkania, przedyskutowane zostaną Państwa potrzeby, możliwości i obowiązki związane z wdrożeniem wymaganych procedur zgłoszeń wewnętrznych. Spotkanie może odbyć się on-line lub na miejscu (w siedzibie spółki lub w Kancelarii).

Etap II – Weryfikacja posiadanych dokumentów / Przygotowanie wzorów nowych dokumentów

Wprowadzenie nowych regulacji będzie wymagać od pracodawców opracowania i wdrożenia szeregu nowych dokumentów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa. Ponadto, istnieje konieczność przeglądu dotychczas stosowanych rozwiązań w Państwa organizacji. Kancelaria proponuje analizę wybranych dokumentów pod kątem nowych przepisów. Wszystko po to, aby zapewnić spójność wewnętrznych regulacji dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

Następnie przygotowany zostanie dla Państwa projekt wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą, która określi zasady i kroki postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia.

Etap III – Bieżące wsparcie i konsultacje

W przypadku zmian w prawie HR rzeczą naturalną jest, że pracodawcy mają potrzebę doraźnego wsparcia i konsultacji – zwłaszcza w początkowym okresie ich obowiązywania. Dlatego istotne jest, aby pracodawcy mogli polegać na szybko dostępnych rekomendacjach od sprawdzonego partnera. Zespół Kancelarii będzie Państwu służył swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem. W zależności od preferencji Klienta, Kancelaria będzie świadczyć wsparcie w formie konsultacji mailowych, rozmów telefonicznych oraz spotkań (online lub stacjonarnych), aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa prawnego i zaopiekowania w tym obszarze.

Dodatkowo, projektowane przepisy nakładają obowiązek konsultacji procedury z zakładową organizacją związkową lub z wyłonionymi przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz danego podmiotu. W zależności od indywidualnych potrzeb zespół Kancelarii pomoże także w wyborze przedstawicieli i/lub wesprze Państwa na etapie konsultacji.

Etap IV – Przeszkolenie pracowników obsługujących zgłoszenia

W celu prawidłowego wdrożenia nowych regulacji, konieczne jest także przeprowadzenie szkolenia / warsztatu dla:
> osób, którym powierzone zostaną zadania wynikające z przyjętej w Państwa organizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych,
> pracowników działu HR, aby podnieść ich świadomość na temat niedopuszczalnych działań odwetowych wobec sygnalistów oraz
> managerów zespołów lub szefów działów.

Szkolenia te są konieczne dla zapewnienia ww. osobom niezbędnych informacji dotyczących ich obowiązków w przyjmowaniu i obsłudze zgłoszeń, a także ochrony danych osobowych podczas tego procesu.


W ramach tego etapu Kancelaria przeprowadzi warsztatowe szkolenie dla Państwa pracowników, a także przygotuje dedykowane materiały „komunikacyjne”, które w przystępny i prosty sposób będą informować o systemie ochrony sygnalistów, funkcjonowaniu procedury zgłaszania nieprawidłowości w Państwa firmie oraz jej zastosowaniach.

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy s.c. zaprasza do kontaktu!

Zagadnieniem sygnalistów w Kancelarii zajmują się: Sylwia Jaworska (radca prawny) i Jakub Gołaś (doktor nauk prawnych).

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy s.c.
+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl
ul. Wrocławska 6/37
61–837 Poznań