Category : Artykuły i aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: procedura anonimowego zgłaszania naruszeń jako obowiązkowy środek bezpieczeństwa

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: procedura anonimowego zgłaszania naruszeń jako obowiązkowy środek bezpieczeństwa

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje finansowe są zobowiązane do wprowadzenia środków bezpieczeństwa finansowego poprzez wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów wspomnianej ustawy.   Przeczytaj wpis, aby dowiedzieć się więcej.