Category : Wszystko o Sygnanet

Rozliczalny system whistleblowing Sygnanet na wypadek kontroli z zewnątrz

Rozliczalny system whistleblowing Sygnanet na wypadek kontroli z zewnątrz

Rozliczalny system whistleblowing Sygnanet nie tylko pomoże pracodawcom – zgodnie z dyrektywą o sygnalistach i projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – zachować pełną poufność zgłoszeń o nieprawidłowościach. To także narzędzie, które zapewnia pełną kontrolę nad tym, kto, kiedy i co robi w systemie.

Dzięki temu Sygnanet jest w pełni rozliczalny dla pracodawcy, także na wypadek kontroli z zewnątrz.

Rozliczalny system whistleblowing – historia wykonanych akcji

Kliknij w przycisk, aby sprawdzić historię danego zgłoszenia. Dokładnie widzisz kto, kiedy i co zrobił w tym zgłoszeniu.

Rozliczalność zgłoszenia w Sygnanet – historia wykonanych akcji

Rozliczalność zgłoszenia – potwierdzenie odczytania zgłoszenia przez zgłaszającego

Korespondując ze zgłaszającym masz nie tylko potwierdzenie wysłania do niego wiadomości, ale także jej odbioru (odszyfrowania przez sygnalistę). W tym celu sprawdź checkbox. To bardzo ważna kwestia, szczególnie chroniąca pracodawcę na wypadek postępowania sądowego na wniosek zgłaszającego. Te informacje zapisują się także w historii.

Rozliczalność zgłoszenia w Sygnanet – potwierdzenie odczytania zgłoszenia przez zgłaszającego

Rozliczalność użytkowników – historia akcji i czynności wykonanych na użytkowniku

Użytkownicy, którzy mają dostęp do zakładki „użytkownicy”, mogą sprawdzić zarówno historię wykonanych przez każdego użytkownika akcji, jak i czynności, które zostały wykonane na nim (np. udostępnienie mu zgłoszenia czy zmianę jego uprawnień).

Rozliczalność użytkowników – historia akcji i czynności wykonanych na użytkowniku

Rozliczalność konta Sygnanet – moja historia

Każdy użytkownik może sprawdzić historię własnego konta. Wystarczy przejść do zakładki „zarządzanie kontem” i kliknąć wskazaną ikonę.  

Rozliczalność konta – moja historia

Podsumowanie

Rozliczalność systemu Sygnanet niesie wiele korzyści dla firm.

Ułatwia monitorowanie wykonywania zadań i pracy użytkowników. Dzięki temu osoby decyzyjne mogą śledzić, jakie akcje wykonali użytkownicy, kiedy i w jakiej kolejności. To umożliwia skuteczniejsze zarządzanie zgłoszeniem i podejmowanie trafnych decyzji dotyczących jego rozwiązania.

Chroni przed nadużyciami. Historia działań w systemie umożliwia wykrycie nieprawidłowości lub prób nieuprawnionego dostępu. Dzięki temu osoby upoważnione mogą szybko zareagować na potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia niepożądanym akcjom.

Ułatwia audyty i kontrole. Dzięki dokładnej historii działań w systemie można łatwiej przeprowadzać audyty i kontrole, np. w zakresie zgodności z przepisami prawa lub z wewnętrznymi regulacjami firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów, które obsługują wrażliwe dane lub informacje.

Chcesz sprawdzić jak działa system? Zamów bezpłatną prezentację:

Dowiedz się więcej: Wszystko o Sygnanet