Category : Wszystko o Sygnanet

Sygnanet i rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Sygnanet i rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Sygnanet, dla pełnej zgodności z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, prowadzi automatyczny rejestr wszystkich zgłoszeń. Gdzie go znajdziesz? W panelu odbiorcy Sygnanet. Dodaliśmy tam zakładkę „Rejestr zgłoszeń” (wcześniejsza zakładka Raporty).

Rejestr zgłoszeń w Sygnanet

Rejestr uzupełniliśmy o dwa nowe pola: przedmiot naruszenia i podjęte działania następcze. Pola te wypełnią się automatycznie po uzupełnieniu protokołu końcowego procedowanego zgłoszenia.

Dla zachowania pełnej poufności zgłoszeń, pola pozostają zaszyfrowane. Aby zapoznać się z ich treścią i pobrać rejestr zgłoszeń, należy je odszyfrować używając hasła użytkownika podanego przy rejestracji.

Użytkownik nie musi pobierać pełnego rejestru – dzięki bogatym filtrom można zapoznać się tylko z wybranymi zgłoszeniami.

Dlaczego warto i należy prowadzić rejestr wszystkich zgłoszeń o nieprawidłowościach?

Prowadzenie rejestru wszystkich zgłoszeń o nieprawidłowościach w firmie jest bardzo ważne z kilku powodów.

Zapewnia pełną kontrolę nad procesem obsługi zgłoszeń i pozwala na łatwe śledzenie postępów w ich rozpatrywaniu.

Rejestr umożliwia analizę zgłoszeń i identyfikację trendów w nieprawidłowościach. Pozwala to na wczesne wykrycie problemów w firmie i podjęcie działań zapobiegawczych.

Prowadzenie rejestru jest również ważne z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawnych. W niektórych krajach, takich jak Polska, prawo zobowiązuje firmy do prowadzenia takiego rejestru.

Rejestr może być również ważnym narzędziem dla audytorów i kontrolerów. Dzięki niemu moga weryfikować, czy firma przestrzega swoich własnych procedur i zasad.

Ponadto, prowadzenie rejestru może również pomóc w budowaniu zaufania wśród pracowników, którzy wiedzą, że ich zgłoszenia są traktowane poważnie i że firma podejmuje konkretne działania w odpowiedzi na nieprawidłowości.

W związku z powyższym, prowadzenie rejestru wszystkich zgłoszeń o nieprawidłowościach w Sygnanet jest nie tylko dobrym praktyką, ale również często wymaganym elementem przestrzegania prawa i zapewnienia właściwego funkcjonowania firmy. Warto podkreślić, że Sygnanet prowadzi rejestr automatycznie. Oznacza to, że nie trzeba go tworzyć tworzyć, ani wypełniać żadnych dodatkowych pól ręcznie. Niezbędne elementy rejestru zostaną uzupełnione zgodnie z procedowanym zgłoszeniem.

Chcesz sprawdzić jak działa system? Zamów bezpłatną prezentację:

Dowiedz się więcej: Wszystko o Sygnanet