Category : Sygnanet

Rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Dla pełnej zgodności z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w panelu odbiorcy Sygnanet dodaliśmy zakładkę „Rejestr zgłoszeń” (wcześniejsza zakładka Raporty).

Rejestr został uzupełniony o dwa nowe pola: przedmiot naruszenia i podjęte działania następcze. Pola te wypełnione zostają automatycznie po uzupełnieniu protokołu końcowego procedowanego zgłoszenia.

Dla zachowania pełnej poufności zgłoszeń, pola pozostają zaszyfrowane. Aby zapoznać się z ich treścią i pobrać rejestr zgłoszeń, należy je odszyfrować używając hasła użytkownika podanego przy rejestracji.

Użytkownik nie musi pobierać pełnego rejestru – dzięki bogatym filtrom można zapoznać się tylko z wybranymi zgłoszeniami.