Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Ilu może być administratorów platformy Sygnanet?

Ilu może być administratorów platformy Sygnanet?

Administrator w Sygnanet pełni rolę zarządzającą ustawieniami, użytkownikami i kategoriami (tzn. nie ma dostępu do zgłoszeń). Może to być tzw. „osoba techniczna” na przykład pracownik działu IT.

Platforma pozwala na nadanie roli administratora dowolnej liczbie użytkowników. Klienta ogranicza jedynie licencja, z której korzysta. Pamiętajmy, że w trakcie trwania umowy można zaktualizować licencję do wyższego pakietu jeśli zajdzie taka potrzeba.

Administrator a inne role w Sygnanet

Oprócz administratora, użytkownicy Sygnanet mogą mieć przypisane inne role. Poniżej opisujemy ich kompetencje. Jeden użytkownik może pełnić dowolną liczbę ról.

Główny odbiorca zgłoszeń

Pełni najważniejszą rolę w systemie. Zarządza zgłoszeniami i kontem. Główny odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o wszystkich zgłoszeniach oraz może m.in.: odczytać zgłoszenie, zmienić jego status, korespondować z sygnalistą, zarządzać kategoriami i użytkownikami.

Odbiorca zgłoszeń

Odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o zgłoszeniach tylko z kategorii, które zostały mu przydzielone. Może m.in.: odczytać takie zgłoszenie, zmienić jego status i korespondować z sygnalistą. Odbiorca zgłoszeń może również odczytać inne zgłoszenie (z innej kategorii), które zostało mu udostępnione przez Głównego odbiorcę zgłoszeń.

Audytor

Audytor ma tylko i wyłącznie wgląd w zgłoszenia. Może je odczytać, ale nie może nimi zarządzać. Audytor to najczęściej osoba z zewnątrz, na przykład kontroler.


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również:

Whistleblowing. Jak Twoja firma może zyskać na wdrożeniu systemu do zgłaszania nieprawidłowości