Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet: czy w można przypisać dwóch odbiorców zgłoszeń do 1 zgłoszenia?

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet: czy w można przypisać dwóch odbiorców zgłoszeń do 1 zgłoszenia?

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet mogą pracować w grupie. Nad jednym zgłoszeniem może pracować więcej niż jedna osoba.

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet – kompetencje

Do każdego zgłoszenia otrzymuje dostęp Główny odbiorca zgłoszeń. Pełni on najważniejszą rolę w systemie. Główny odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o wszystkich zgłoszeniach oraz może nimi zarządzać, na przykład odczytać zgłoszenie, zmienić jego status, korespondować z sygnalistą, ale także zarządzać ustawieniami konta, kategoriami i użytkownikami.

Główny odbiorca zgłoszeń może również przypisać kolejnych odbiorców zgłoszeń do rozpatrywania tego samego zgłoszenia. Może on również odebrać dostęp do zgłoszenia odbiorcy zgłoszeń (np. gdy sprawa dotyczy właśnie tej osoby lub przestała ona pracować w tej organizacji).

Dostęp do procedowania zgłoszenia Główny odbiorca zgłoszeń nadaje na poziomie danego zgłoszenia.

Ile osób powinno pracować nad zgłoszeniem?

Ilość osób pracujących nad zgłoszeniem jest oczywiście uzależniona od preferencji i zasobów danej firmy. Warto jednak wziąć pod uwagę, że rozszerzenie grupy o dodatkowych specjalistów może mieć wiele korzyści. Pracując w grupie, można uzyskać dostęp do różnych punktów widzenia, doświadczeń i specjalizacji. Taka grupa może zebrać więcej informacji i dokonać bardziej trafnej analizy sytuacji.

Grupa powinna obejmować nie tylko osoby z różnych działów i poziomów hierarchicznych w firmie. Najważniejsze, by była złożona z osób o różnym doświadczeniu i umiejętnościach, co umożliwi zróżnicowane podejście do problemu i różnorodność rozwiązań.


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również:

Jakie są reakcje i doświadczenia pracowników na wprowadzenie anonimowego systemu do zgłaszania nieprawidłowości w firmach?