Category : Q&A

Czy w Sygnanet można przypisać dwóch odbiorców zgłoszeń do 1 zgłoszenia?

Czy w Sygnanet można przypisać dwóch odbiorców zgłoszeń do 1 zgłoszenia?

Tak, nad jednym zgłoszeniem może pracować więcej niż jedna osoba.

Do każdego zgłoszenia otrzymuje dostęp Główny odbiorca zgłoszeń. Pełni on najważniejszą rolę w systemie. Główny odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o wszystkich zgłoszeniach oraz może: odczytać zgłoszenie, zmienić jego status, korespondować z sygnalistą, zarządzać kategoriami i użytkownikami.

Główny odbiorca zgłoszeń może również przypisać kolejnych odbiorców zgłoszeń do rozpatrywania tego samego zgłoszenia. Może on również odebrać dostęp do zgłoszenia odbiorcy zgłoszeń (np. gdy sprawa dotyczy właśnie tej osoby lub przestała ona pracować w tej organizacji).


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również:

Jakie są reakcje i doświadczenia pracowników na wprowadzenie anonimowego systemu do zgłaszania nieprawidłowości w firmach?