Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Anonimowe zgłoszenia: czy Sygnanet jest tylko do obsługi zgłoszeń anonimowych?

Anonimowe zgłoszenia: czy Sygnanet jest tylko do obsługi zgłoszeń anonimowych?

Anonimowe zgłoszenia są wymieniane w dyrektywie o ochronie sygnalistów jako opcja. Oznacza to, że państwa członkowskie UE same mogą zdecydować, czy zapis ten będzie obligatoryjny.

Anonimowe zgłoszenia w Sygnanet

Dlatego Sygnanet umożliwia przyjmowanie wszystkich zgłoszeń bez względu na to, czy sygnalista chce pozostać anonimowy, czy chce ujawnić swoją tożsamość. Zgłaszający zawsze może podpisać się pod zgłoszeniem – nie ma to znaczenia dla możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Sygnanet.

W Sygnanet udostępniamy formularz zgłoszeniowy do samodzielnej edycji przez firmę. Klient może zarówno zdecydować się na formularz anonimowy (zgłoszenia anonimowe), jak i jawny, a także pozostawić tę decyzję w gestii zgłaszającego. Tworząc formularz zgłoszeniowy możesz dodać: pola formularza, pola wyboru (checkbox), tekst oraz link. Nie musisz pytać o dane zgłaszającego. Stworzenie formularz może bowiem pomóc na przykład w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat sprawy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy w Sygnanet. Kliknij TUTAJ.

Gwarancja ochrony tożsamości

Pamiętajmy, że zgodnie z dyrektywą o sygnalistach kanał wewnętrzy powinien m.in. chronić tożsamość zgłaszającego i osób podanych w zgłoszeniu.

Oznacza to, że odbiorca zgłoszenia nie jest zobowiązany do zachowania anonimowości sygnalisty. Musi natomiast zagwarantować ochronę tożsamość zgłaszającego. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.

Podkreślmy jednak, że anonimowy kanał do dokonywania zgłoszeń najlepiej chroni firmy i organizacje. Badania pokazują, że anonimowa forma zgłoszeń jest w stanie pokonać barierę strachu przed działaniami odwetowymi u zgłaszających. Anonimowe zgłaszanie odciąga uwagę od sygnalisty i skupia ją na problemie. W ten sposób firma/organizacja wysyła sygnał: interesuje mnie to, co zgłaszasz, a nie to, kim jesteś; chcę rozwiązać problem i jestem wdzięczny, że mnie o nim informujesz.


Jeśli interesuje Cię temat sygnalistów, zobacz webinar „Ochrona organizacji i sygnalistów – szybkie wdrożenie bezpiecznego kanału dla sygnalistów w firmie.”:


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm