Category : Sygnanet

Rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Rejestr zgłoszeń – w zgodzie z ustawą o sygnalistach

Dla pełnej zgodności z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w panelu odbiorcy Sygnanet dodaliśmy zakładkę „Rejestr zgłoszeń” (wcześniejsza zakładka Raporty).

Rejestr został uzupełniony o dwa nowe pola: przedmiot naruszenia i podjęte działania następcze. Pola te wypełnione zostają automatycznie po uzupełnieniu protokołu końcowego procedowanego zgłoszenia.

Dla zachowania pełnej poufności zgłoszeń, pola pozostają zaszyfrowane. Aby zapoznać się z ich treścią i pobrać rejestr zgłoszeń, należy je odszyfrować używając hasła użytkownika podanego przy rejestracji.

Użytkownik nie musi pobierać pełnego rejestru – dzięki bogatym filtrom można zapoznać się tylko z wybranymi zgłoszeniami.

Category : Sygnanet

Wzorce odpowiedzi – sprawdź systemowe wzorce Sygnanet lub dodaj własne templately

Wzorce odpowiedzi – sprawdź systemowe wzorce Sygnanet lub dodaj własne templately

W Sygnanet możesz korespondować z sygnalistą w poufny sposób niezależnie od tego, czy informację o zgłoszeniu wysłał do firmy anonimowo czy jawnie (bez względu na formę, po wysłaniu zgłoszenia sygnalista otrzymuje identyfikator i hasło do skrzynki odbiorczej sygnalisty, dzięki której może wymieniać poufne wiadomości z firmą).

  • Możesz wysłać do sygnalisty dowolną poufną wiadomość (także z załącznikiem – dowolny format).
  • Możesz korzystać z naszych wzorców odpowiedzi: podziękowania za zgłoszenie; informacji, że przesłane zgłoszenie zostało sklasyfikowane jako SPAM; widomości o zakończeniu procedowania zgłoszenia, którą należy uzupełnić o informację zwrotną wg ustaleń firmowych.
  • Możesz także dodać dowolny, własny wzorzec. W tym celu: wpisz treść wiadomości, kliknij „zapisz jako wzorzec”, wybierz kolor przycisku i określ jego nazwę.
Wzorce odpowiedzi – sprawdź systemowe wzorce Sygnanet lub dodaj własne templately