Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Uprawnienia użytkowników Sygnanet: czy każdy użytkownik Sygnanet może przypisać zgłoszenie do siebie?

Uprawnienia użytkowników Sygnanet: czy każdy użytkownik Sygnanet może przypisać zgłoszenie do siebie?

Uprawnienia użytkowników Sygnanet są różne. Od roli, jaką posiada dany użytkownik zależy przypisanie zgłoszenia. O tych uprawnieniach decyduje Główny odbiorca zgłoszeń.

Uprawnienia użytkowników Sygnanet

Poniżej prezentujemy jakie uprawnienia mogą mieć użytkownicy Sygnanet.

Główny odbiorca zgłoszeń

Pełni najważniejszą rolę w systemie. Główny odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o wszystkich zgłoszeniach oraz może: odczytać zgłoszenie, zmienić jego status, korespondować z sygnalistą, zarządzać kategoriami i użytkownikami.

Odbiorca zgłoszeń

Odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o zgłoszeniach tylko z kategorii, które zostały mu przydzielone. Może: odczytać takie zgłoszenie, zmienić jego status i korespondować z sygnalistą. Odbiorca zgłoszeń może również odczytać inne zgłoszenie (z innej kategorii), które zostało mu udostępnione przez Głównego odbiorcę zgłoszeń.

Administrator

Administrator pełni rolę zarządzającą użytkownikami i kategoriami. Może to być tzw. „osoba techniczna” np. pracownik działu IT.

Audytor

Audytor ma tylko i wyłącznie wgląd w zgłoszenia (może je odczytać).

Główny odbiorca zgłoszeń Odbiorca zgłoszeń Administrator Audytor
Powiadomienie o zgłoszeniuTAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Odczytanie zgłoszeniaTAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp Tak
Zmiana statusu zgłoszenia TAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Korespondencja z sygnalistą TAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Zarządzanie kategoriami TAK Tak
Zarządzanie użytkownikami TAK Tak

Podsumowując. Nie każdy użytkownik Sygnanet może przypisać zgłoszenie do siebie. Do odczytu i procedowania zgłoszeń mają uprawnienia Główny odbiorca zgłoszeń i Odbiorca zgłoszeń. Tylko Główny odbiorca zgłoszeń może odczytać każde zgłoszenie, natomiast Odbiorca zgłoszeń może odczytać tylko zgłoszenia, do których otrzymał dostęp od Głównego odbiorcy zgłoszeń.

Zaznaczmy, że system pozwala, aby funkcja Głównego odbiorcy zgłoszeń przysługiwała więcej niż jednej osobie. Dlatego zgłoszenie może procedować dowolna ilość Głównych odbiorców zgłoszeń i Odbiorców zgłoszeń.


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również

Whistleblowing. Jak Twoja firma może zyskać na wdrożeniu systemu do zgłaszania nieprawidłowości

Jakie są reakcje i doświadczenia pracowników na wprowadzenie anonimowego systemu do zgłaszania nieprawidłowości w firmach?