Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Archiwizowanie zgłoszeń w Sygnanet: czy mogę je pobrać i przechowywać w innym miejscu?

Archiwizowanie zgłoszeń w Sygnanet: czy mogę je pobrać i przechowywać w innym miejscu?

Archiwizowanie zgłoszeń w Sygnanet to bezpieczny sposób na przechowywanie wiadomości i dokumentacji od sygnalistów. Jak się odbywa? Po zakończeniu procedowania zgłoszenia możesz je dodać do archiwum, gdzie Sygnanet przechowuje je zgodnie z przepisami.

Archiwizowanie zgłoszeń w Sygnanet

Pamiętajmy jednak, że klient, jako właściciel danych, decyduje o okresie przechowywania zgłoszeń w Sygnanet. W każdej chwili może pobrać dokumentację i archiwizować ją w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.

Warto jednak podkreślić, że wszystkie archiwizowane w systemie zgłoszenia przechowujemy w postaci bezpiecznej, zaszyfrowanej, zgodnej z RODO. Oznacza to, że nikt poza uprawnionymi odbiorcami zgłoszeń nie ma dostępu do dokumentacji. Dlatego archiwizowanie zgłoszeń w Sygnanet powinno być naturalnym wyborem firmy.

Jeżeli klient chce pobrać zgłoszenie i archiwizować je w innym, dowolnym miejscu – np. na dysku zewnętrznym czy w chmurze – może to zrobić w każdym momencie. Rekomendujemy jednak – ze względu na bezpieczeństwo firmy/organizacji – aby wszystkie pobrane zgłoszenia przechowywać w formie zaszyfrowanej. W ten sposób firma/organizacja podwyższa bezpieczeństwo dokumentów na wypadek wycieku i postępuje zgodnie z wymogami RODO.

Na czym polega archiwizowanie dokumentów?

Archiwizowanie dokumentów w firmach polega na procesie przechowywania dokumentów w sposób uporządkowany i zgodny z wymaganiami prawnymi i biznesowymi. W zależności od rodzaju dokumentu, przepisów prawa, branży czy wymagań klientów, przedsiębiorstwa muszą przechowywać różne rodzaje dokumentów przez określony czas.

Archiwizowanie dokumentów może być realizowane w różnych formach, takich jak przechowywanie fizyczne lub elektroniczne. Dla dokumentów fizycznych, archiwizowanie polega na przechowywaniu w dedykowanym pomieszczeniu lub magazynie, a dla dokumentów elektronicznych, archiwizowanie polega na przechowywaniu w chmurze lub serwerach firmy.

Ważne jest, aby dokumenty były archiwizowane w sposób uporządkowany, aby były łatwe do odnalezienia i przeglądania w przyszłości, a także aby były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


Jeśli interesuje Cię temat sygnalistów, zobacz webinar „Ochrona organizacji i sygnalistów – szybkie wdrożenie bezpiecznego kanału dla sygnalistów w firmie.”:


Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm