Category : Q&A - wy pytacie, my odpowiadamy

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet – ilu może ich być?

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet – ilu może ich być?

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet – zastanawiasz się ilu może ich być? Liczba odbiorców jest dowolna. Możesz nadawać różne role użytkownikom w ramach licencji, którą wykupisz.

Odbiorcy zgłoszeń w Sygnanet: GOZ i OZ

Sygnanet daje możliwość nadania uprawnień użytkownikom, którzy będą odpowiedzialni za przyjmowanie i procedowanie zgłoszeń od sygnalistów. Takie role są dwie: Główny odbiorca zgłoszeń i Odbiorca zgłoszeń. Czym się od siebie różnią?

Główny odbiorca zgłoszeń pełni najważniejszą rolę w systemie. Z uwagi że posiada takie uprawnienia, zarządza nie tylko wszystkimi zgłoszeniami, ale i całą platformą. To znaczy, że na przykład otrzymuje powiadomienia o wszystkich zgłoszeniach, może odczytać zgłoszenie, zmienić jego status, korespondować z sygnalistą, ale także zarządzać kategoriami i użytkownikami.

Odbiorca zgłoszeń otrzymuje powiadomienia o zgłoszeniach tylko z kategorii, które zostały mu przydzielone przez Głównego odbiorcę zgłoszeń. Oznacza to, że może: odczytać takie zgłoszenie, zmienić jego status i korespondować z sygnalistą itd. Odbiorca zgłoszeń może również odczytać inne zgłoszenie (z innej kategorii), ponieważ Główny odbiorca zgłoszeń możem mu je udostępnić.

Podsumowując: platforma pozwala na nadanie ról Głównego odbiorcy zgłoszeń i Odbiorcy zgłoszeń dowolnej liczbie użytkowników, według zakupionej przez firmę licencji.

Inne role w systemie (oprócz odbiorców zgłoszeń)

Oprócz Głównego odbiorcy zgłoszeń i Odbiorcy zgłoszeń, możesz nadać użytkownikom systemu także inne role.

Administrator w Sygnanet

Administrator pełni rolę zarządzającą użytkownikami i kategoriami. Może to być tzw. „osoba techniczna” np. pracownik działu IT. Nie widzi zgłoszeń.

Audytor w Sygnanet

Audytor ma tylko i wyłącznie wgląd w zgłoszenia (może je odczytać). Ta rola doskonale nadaje się dla kontrolerów z zewnątrz (nie musisz pobierać plików z systemu, aby przeprowadzić rzetelną kontrolę).

Główny odbiorca zgłoszeń Odbiorca zgłoszeń Administrator Audytor
Powiadomienie o zgłoszeniuTAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Odczytanie zgłoszeniaTAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp Tak
Zmiana statusu zgłoszenia TAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Korespondencja z sygnalistą TAK TAK* dla kategorii dla której otrzymał dostęp
Zarządzanie kategoriami TAK Tak
Zarządzanie użytkownikami TAK Tak

Sygnanet.pl – szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć w firmach i anonimowej komunikacji usprawniającej rozwój firm

Przeczytaj również

Whistleblowing. Jak Twoja firma może zyskać na wdrożeniu systemu do zgłaszania nieprawidłowości

Jakie są reakcje i doświadczenia pracowników na wprowadzenie anonimowego systemu do zgłaszania nieprawidłowości w firmach?