Category : Nasi partnerzy

Kancelaria Filipiak Babicz partnerem Sygnanet!

Kancelaria Filipiak Babicz partnerem Sygnanet!

Sygnanet pozwala firmom tworzyć przyjazne środowisko pracy, promować etykę w działaniu i dbać o rozwój organizacji dzięki szyfrowanemu i anonimowemu systemowi do zgłaszania problemów i nadużyć. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołączyła kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL.

Dzięki tej współpracy możemy zaproponować Państwu kompleksową ofertę – nie tylko wdrożenie nowoczesnego, przyjaznego użytkownikowi szyfrowanego oprogramowania, ale i obsługę prawną zgłoszeń jednej z najlepszych kancelarii w Polsce.

Pamiętajmy, że obowiązek wdrożenia takiego systemu dla pierwszych firm mija już 17 grudnia 2021 r. Nie wystarczy przygotować się jak do RODO – system musi prawidłowo działać od początku etapu wdrożeniowego, przez proces przesyłania zgłoszeń, aż po ich obsługę.

…………………………………………………

FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. to poznańska kancelaria prawna specjalizująca się w prawie cywilnym, w prawie spółek, w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w prawie karnym. Kancelarię tworzy zespół blisko 70-ciu specjalistów posiadających szeroki wachlarz kompetencji, silnie angażujących się zarówno w bieżącą obsługę Klientów, jak i w prowadzenie trudnych i skomplikowanych spraw. Kancelaria gwarantuje kompleksową obsługę prawną i zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta.

„Jesteśmy ekspertem z zakresu kompleksowego wdrażania rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości w firmie. Co ważne, nie tylko wdrożymy cały system, ale także otoczymy Cię pełną opieką prawną na etapie wpływania zgłoszeń. Zweryfikujemy je, zbadamy, ocenimy i podejmiemy odpowiednie korki”

Szczegóły oferty:

Audyt przygotowania przedsiębiorstwa do wprowadzenia założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Przeprowadzimy audyt, który pozwoli na dokładną weryfikację obowiązujących w przedsiębiorstwie systemów i procedur celem ich zaktualizowania, dostosowania do wymogów Projektu Ustawy, tak by wraz z procedurą dot wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości stanowiły spójny system zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Określimy jakie procedury i polityki są wymagane na podstawie Projektu Ustawy oraz polskich regulacji oraz sporządzimy, takie, które będą „szyte na miarę”.

Wdrożenie procedur wraz z pełnym przeszkoleniem zespołu, w tym kadry menedżerskiej

 • Zaprojektujemy i pomożemy w wyborze oraz wdrożeniu kanału do zgłaszania nieprawidłowości
 • Opracujemy kampanię informacyjno-edukacyjną dla pracowników dot. wdrożonego systemu i procedur, dostosowaną do indywidulanych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa
 • Zadbamy o właściwą implementację wybranych narzędzi
 • Przeprowadzimy szkolenie edukacyjne pracowników celem zwalczania bezzasadnych oskarżeń i czarnego PR

Kontakt:
r. pr. Marzena
Rosler Borakiewicz
m.rosler@filipiakbabicz.com
tel.: +48 607 131 446


Obok kompleksowej obsługi w zakresie whistleblowingu, do specjalizacji kancelarii Filipiak Babicz należą:

 • prawo pracy i hr w kryzysie (tarcza antykryzysowa i finansowa – wsparcie z pfr)
 • ochrona cywilna biznesu – sądowe spory gospodarcze (dochodzenie wierzytelności, skargi pauliańskie), zabezpieczenie i egzekucja
 • ochrona karna biznesu – sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe (w tym zabezpieczenia majątkowe i areszty)
 • ochrona administracyjna biznesu – sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne (w tym z knf, us, zus, nfz, itd, parp, ncbir, arp)
 • zabezpieczenie roszczeń i ich egzekucja
 • audyty wierzytelności, transakcje nabycia wierzytelności
 • ochrona danych osobowych (rodo, gdpr)
 • nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
 • opinie profesorskie
 • nowa restrukturyzacja pozasądowa
 • restrukturyzacja i upadłość (w tym odpowiedzialność członków zarządu)
 • prawo mediów, własność intelektualna
 • prawo podatkowe i audyt prawno-podatkowy (w tym ulga b+r)
 • prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • ubezpieczenia i odszkodowania
 • papiery wartościowe i rynki kapitałowe
 • zamówienia publiczne
 • dotacje publicznoprawne i prawo pomocy publicznej (wsparcie z parp, pfr, pfr ventures, urzędów marszłakowskich, starostwa powiatowego, wup, pup, arimr i wiele innych)