Category : Nasi partnerzy

Rozpoczynamy współpracę z Biznes Partner Online

Rozpoczynamy współpracę z Biznes Partner Online

Zespół składający się z doświadczonych business developerów, managerów i negocjatorów. Wykorzystują wiedzę oraz wieloletnie partnerskie relacje rynkowe, zgromadzone informacje i kontakty, aby dostarczyć swoim klientom efektywne rozwiązania ściśle dedykowane do ich potrzeb.

Biznes Partner Online oferuje skuteczne, sprawdzone i konkurencyjne produkty, które będą wspierały Twój biznes. Cieszymy się, że Sygnanet dołączył do polecanych przez firmę rozwiązań.

Category : Nasi partnerzy

Polski Instytut Etyki partnerem Sygnanet

Polski Instytut Etyki partnerem Sygnanet

Fundacja, której misją jest budowanie i rozwijanie świadomości etyki oraz wiedzy na jej temat, a także promowanie i rozwijanie postaw i zachowań etycznych w biznesie, życiu publicznym oraz społecznym a także we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania człowieka.

Polski Instytut Etyki powadzi usługi odbierania i reagowania na zgłoszenia nieprawidłowości i nadużyć na zasadach outsoringu. W imieniu organizacji odbiera zgłoszenia od pracowników i innych osób sygnalizujących zauważone nieprawidłowości. Prowadzi postępowania wyjaśniające, zarządza ochroną sygnalisty, rekomenduje rozwiązania i działania naprawcze, raportuje władzom organizacji.

Poznaj ofertę:

  • Analiza kanałów powiadamiania o nieprawidłowościach funkcjonujących w organizacji
  • Identyfikacja szans i ryzyk dla organizacji w związku z wdrożeniem systemu
  • Doradztwo w obszarach wymagających indywidualnych decyzji organizacji
  • Opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • Przeprowadzenie szkoleń dla władz organizacji, kadry kierowniczej i wszystkich pracowników
  • Dostarczenie szyfrowanego, anonimowego kanału do zgłaszania nadużyć i bezpiecznej komunikacji
  • usprawniającej rozwój organizacji ( SYGNANET).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Fundacją:

T: +48 733 757 727

E: kontakt@polskiinstytutetyki.pl

Category : Nasi partnerzy

W gronie naszych partnerów witamy JustComply

W gronie naszych partnerów witamy JustComply

Butikowy JustComply działa na styku prawa, ekonomii i nowych technologii. Firma jest wyspecjalizowana w zakresie obsługi compliance i zarządzania ryzykiem. Znajduje optymalne biznesowo rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora finansowego i FinTech.

JustComply to zespół wyłącznie wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pozyskanym w instytucjach finansowych – bankach, instytucjach płatniczych, domach maklerskich, TFI oraz podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego.

Jesteś zainteresowany ofertą? Zachęcamy do kontaktu:

JustComply

T: +48 22 308 12 12

E: biuro@justcomply.pl