Category : Nasi partnerzy

Polski Instytut Etyki partnerem Sygnanet

Polski Instytut Etyki partnerem Sygnanet

Fundacja, której misją jest budowanie i rozwijanie świadomości etyki oraz wiedzy na jej temat, a także promowanie i rozwijanie postaw i zachowań etycznych w biznesie, życiu publicznym oraz społecznym a także we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania człowieka.

Polski Instytut Etyki powadzi usługi odbierania i reagowania na zgłoszenia nieprawidłowości i nadużyć na zasadach outsoringu. W imieniu organizacji odbiera zgłoszenia od pracowników i innych osób sygnalizujących zauważone nieprawidłowości. Prowadzi postępowania wyjaśniające, zarządza ochroną sygnalisty, rekomenduje rozwiązania i działania naprawcze, raportuje władzom organizacji.

Poznaj ofertę:

  • Analiza kanałów powiadamiania o nieprawidłowościach funkcjonujących w organizacji
  • Identyfikacja szans i ryzyk dla organizacji w związku z wdrożeniem systemu
  • Doradztwo w obszarach wymagających indywidualnych decyzji organizacji
  • Opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • Przeprowadzenie szkoleń dla władz organizacji, kadry kierowniczej i wszystkich pracowników
  • Dostarczenie szyfrowanego, anonimowego kanału do zgłaszania nadużyć i bezpiecznej komunikacji
  • usprawniającej rozwój organizacji ( SYGNANET).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Fundacją:

T: +48 733 757 727

E: kontakt@polskiinstytutetyki.pl