Category : Sygnalista

Sygnalizowanie w miejscu pracy: dlaczego należy zezwolić na anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Sygnalizowanie w miejscu pracy: dlaczego należy zezwolić na anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Co jest największym ryzykiem dla Twojej firmy? Zdarzenia, o których nie wiesz. Niestety pracownicy niechętnie raportują o niepokojących zjawiskach przełożonych, częściej wychodzą z informacją poza organizację, zgłaszając nadużycia do Państwowej Inspekcji Pracy, opisują je na forach internetowych, nierzadko idą z problemem do prasy.

Umożliwienie anonimowego zgłaszania nadużycia może pomóc przełamać barierę strachu i ujawnić kluczowe informacje zanim będzie za późno.

Na czym polega anonimowe zgłoszenie nadużycia?

Anonimowe zgłoszenie nadużycia polega na wykorzystaniu właściwych narzędzi, które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy stronami z założeniem, że strona zgłaszająca (sygnalista) pozostaje całkowicie anonimowy zarówno w momencie zgłoszenia, jak i w trakcie dalszej komunikacji.

Dlaczego należy zezwolić na anonimowe zgłoszenie nadużycia? Z co najmniej 3 powodów:

 1. Budujesz zaufanie

Czynnikiem uniemożliwiającym pracownikom swobodne wypowiadanie na tematy dotyczące nadużyć jest strach. Strach przed zwolnieniem z pracy, dręczeniem, degradacją, wyśmianiem…

Możliwość zachowania anonimowości przy zgłaszaniu swoich obaw tworzy atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku.  W ten sposób dajesz sygnał pracownikom, że rozwiązanie problemu jest ważne i niezależne od tego, czy tożsamość sygnalisty jest znana, czy nie.

 1. Możesz komunikować się z anonimowym sygnalistą

Zgłoszenie nadużycia nie musi być jednostronną interakcją. Możesz komunikować się z anonimowym sygnalistą nie tylko w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ale także aby pokazać, jakie kroki poczynisz aby naprawić sytuację. W ten sposób okazujesz pracownikowi, że traktujesz jego problem z uwagą.

 1. Otrzymujesz cenne informujące o nieprawidłowościach w Twojej organizacji

Każdy raport na temat nieprawidłowości w Twojej firmie jest bardzo cenny. Zarówno ten jawny, jak i anonimowy. Rzucają one świtało na sprawy, o których nie masz pojęcia: pokazują obszary, które wymagają uwagi i  mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości.

Wdrożenie narzędzia do anonimowego raportowania umożliwi bezpieczną dwustronną komunikację, lepsze wykorzystanie informacji i ochronę organizacji przed zagrożeniami, na jakie jest narażona.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla organizacji pod rygorem sankcji karnych

7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 listopada 2019 r. i weszła w życie 17 grudnia 2019 r.

Jej celem jest zagwarantowanie ochrony osobom, które ujawniają informacje o naruszeniach w miejscu pracy. Dyrektywa nakazuje tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Zakres przedmiotowy dyrektywy obejmuje:

 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochronę środowiska;
 • ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowie publiczne;
 • ochronę konsumentów;
 • ochronę prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Więcej informacji o tym kim jest sygnalista i jakie ma prawa oraz bepłatną pomoc prawną dla sygnalisty znajdziesz na stronie https://pomocdlasygnalisty.pl/


Możemy pomóc Ci wdrożyć prosty system do sygnalizowania nieprawidłowości w Twojej firmie. Napisz do nas na kontakt@sygnanet.pl