Category : Wszystko o Sygnanet

Notatki do zgłoszenia – nowość w Sygnanet

Notatki do zgłoszenia – nowość w Sygnanet

Notatki do zgłoszenia to nowość w Sygnanet. Dzięki notatkom możesz dodawać komentarze dotyczące procedowania otrzymanych informacji o nieprawidłowościach widoczne dla innych odbiorców, którzy procedują zgłoszenie wraz z Tobą lub własne notatki, widoczne tylko dla Ciebie.

Notatki do zgłoszenia – rodzaje

Notatka prywatna Sygnanet

Notatka prywatna jest widoczna tylko dla użytkownika, który ją dodał. Tylko on może usnąć taką notatkę. Może on również zmienić jej tryb na „publiczna” i udostępnić innym odbiorcom, którzy mają dostęp do tego zgłoszenia.

Notatka publiczna Sygnanet

Notatka publiczna jest widoczna dla każdego użytkownika, który ma dostęp do zgłoszenia. Każdy użytkownik może ją edytować lub zmienić. Informacja o edycji/usunięciu notatki zostaje odnotowana w historii zgłoszenia. Nie można zmienić trybu notatki publicznej na prywatny.

Notatki do zgłoszenia prywatne i publiczne – jak dodać?

Notatki do zgłoszenia – nowość w Sygnanet

Tworzenie notatek w systemie Sygnanet pozwala na dodanie dodatkowych informacji do zgłoszenia oraz uzupełnienie historii postępowania. Oto przykłady plusów takiego rozwiązania:

  1. Dodatkowe informacje. Notatki pozwalają na dodanie szczegółowych informacji, których nie uwzględniono we wniosku, co może pomóc w lepszym zrozumieniu sytuacji i podjęciu odpowiednich działań.
  2. Uzupełnienie historii postępowania. Notatki to narzędzie, dzięki któremu uzupełnisz historię postępowania. Pozwoli to na pełną dokumentację procesu i ułatwi procedowania zgłoszenia.
  3. Lepsza komunikacja. Notatki możesz wykorzystać do lepszej komunikacji między odbiorcami zgłoszenia, co może pomóc w zrozumieniu stanowiska innych osób lub wskazanie konkretnych działań, które należy podjąć.

Oto przykładowe notatki, które można dodać do zgłoszenia w systemie Sygnanet:

  • został przeprowadzony wywiad z osobą zgłaszającą i uzupełnienie informacji w zgłoszeniu
  • podjęcie działań w celu rozwiązania problemu opisanego w zgłoszeniu
  • dokonanie analizy sytuacji i podjęciu decyzji o dalszych działaniach.

Dodawanie notatek do zgłoszeń pozwala na kompleksowe dokumentowanie procesu oraz ułatwia podjęcie odpowiednich działań.

Chcesz sprawdzić jak działa system? Zamów bezpłatną prezentację:

Dowiedz się więcej: Wszystko o Sygnanet