Category : Wszystko o Sygnanet

Tłumaczenia Sygnanet: 12 języków formularza zgłoszeniowego i 4 języki panelu

Tłumaczenia Sygnanet: 12 języków formularza zgłoszeniowego i 4 języki panelu

Tłumaczenia Sygnanet gotowe! Czy wiesz, że panel odbiorcy zgłoszeń Sygnanet możesz obsługiwać aż w 4 językach (po polsku, angielsku, niemiecku i francusku)?

Tłumaczenia Sygnanet – jak zmienić język panelu odbiorcy Sygnanet?

Oto krótka instrukcja:

Jak zmienić język panelu odbiorcy Sygnanet?

Formularz dla sygnalistów – przeznaczony do przyjmowania zgłoszeń – jest dostępny aż w 12 wersjach językowych. Do dyspozycji masz język polski, angielski, niemiecki, francuski, czeski, hiszpański, węgierski, włoski, niderlandzki, rumuński, rosyjski oraz ukraiński.  

Tłumaczenia Sygnanet – jak zmienić język formularza zgłoszeniowego Sygnanet?

Oto krótka instrukcja:

Jak zmienić język formularza zgłoszeniowego Sygnanet?

Pracownicy mogą zmienić język formularza zgłoszeniowego na preferowany klikając ikonę wyboru języka w prawym górnym rogu:

zmiana języka

Korzystanie z Sygnanet z wielojęzycznym panelem odbiorcy i formularzem zgłoszeniowym ma kilka korzyści.

Zwiększasz dostępność. Wielojęzyczny panel odbiorcy i formularz zgłoszeniowy sprawiają, że osoby mówiące w różnych językach mogą łatwiej i szybciej zgłaszać nieprawidłowości. Dzięki temu firmy mogą być pewne, że każdy pracownik będzie miał możliwość złożenia zgłoszenia.

Unikasz nieporozumień. Dzięki wielojęzycznym opcjom, osoby mówiące w innych językach będą mogły dokładniej i precyzyjniej wyrazić swoje obawy i zastrzeżenia. Może to pomóc uniknąć nieporozumień związanych z błędnym tłumaczeniem.

Zwiększasz zaangażowania pracowników. Umożliwienie pracownikom składania zgłoszeń w ich języku ojczystym może zwiększyć ich poczucie zaangażowania w firmę, co może wpłynąć na ich motywację i lojalność wobec organizacji.

Poprawiasz wizerunek firmy. Oferowanie wielojęzycznych opcji w panelu odbiorcy i formularzu zgłoszeniowym może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy jako otwartej i przyjaznej dla pracowników z różnych krajów i kultur.

Podsumowując: korzystanie z Sygnanet z wielojęzycznym panelem odbiorcy i formularzem zgłoszeniowym niesie wiele korzyści dla firm. Dzięki temu osoby mówiące w różnych językach mają łatwiejszy i szybszy dostęp do platformy, co zwiększa szanse na złożenie zgłoszenia. Dodatkowo, uniknięcie nieporozumień wynikających z błędnego tłumaczenia, pozwala pracownikom dokładniej i precyzyjniej wyrazić swoje obawy i zastrzeżenia. Zwiększenie zaangażowania pracowników, którzy mogą składać zgłoszenia w swoim ojczystym języku, może pozytywnie wpłynąć na ich motywację i lojalność wobec organizacji. Ostatecznie, oferowanie wielojęzycznych opcji w panelu odbiorcy i formularzu zgłoszeniowym może wpłynąć na wizerunek firmy jako otwartej i przyjaznej dla pracowników z różnych krajów i kultur

Chcesz sprawdzić jak działa system? Zamów bezpłatną prezentację:

Dowiedz się więcej: Wszystko o Sygnanet