Category : Artykuły i aktualności

Zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Czy można było zapobiec tym wydarzeniom?

Zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Czy można było zapobiec tym wydarzeniom?

Zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej są bardzo poważne. Czy można było im zapobiec i uratować dobre imię uczelni?

Nie cichną komentarze po zarzutach absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej wobec władz i wykładowców. Oskarżenia o mobbing, przemoc psychiczną i fizyczną, zmuszanie do rozbieranych scen i przyzwolenie do poniżania studentów przedstawiła na tzw. Małej Radzie Programowej uczelni Anna Paliga. Aktorka wymieniła z nazwiska pedagogów, którzy mieli dopuszczać się aktów przemocy słownej i fizycznej wobec studentów.

Zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej – jakie reakcje władz uczelni?

Na doniesienia niezwłocznie zareagowały władze uczelni. Komisja zapowiedziała, że planuje przeprowadzenie rozmów z oskarżonymi mających na celu wyjaśnienie sytuacji. Rektorka Szkoły Filmowej dr hab. Milenia Fiedler zapewnia, że uczenia nie będzie tolerować żadnych zachowań, które noszą jakiekolwiek znamiona molestowania czy traktowania studentek i studentów w sposób przemocowy. Ponadto osoby poszkodowane zostaną otoczone opieką, a wobec osób winnych zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Studentów zachęca się także do zgłaszania przypadków stosowania nadużyć na specjalny adres mailowy. (…) Wiemy, że paraliżuje Państwa strach przed odwetem i zapewniamy, że na żaden odwet nie ma zgody władz Akademii Teatralnej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy przed ujawnianiem swoich doświadczeń, wiedzcie, że zrobimy wszystko, żeby Was chronić – zapewnia Akademia.

Uruchomiono również formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można „udokumentować swoje doświadczenia związane z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy”.

Pomimo zapewnień o dyskrecji takich rozwiązań przestrzegamy. Nie chronią one tożsamości nadawcy, ponieważ w prosty sposób można ją odkryć na podstawie IP. Pisaliśmy o tym w tym artykule https://blog.sygnanet.pl/czy-anonimowy-email-chroni-tozsamosc-nadawcy/. Ani specjalny adres email, ani zwykły formularz zgłoszeniowy nie są zatem rozwiązaniami, które mogłoby wzbudzić jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa w studentach.

Czy można było zapobiec zarzutom?

Zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej – czy można było im zapobiec? Być może. Na pewno można było wcześniej zerwać z nadużyciami i nie tylko ochronić dobre imię uczelni, ale przede wszystkim jej studentów, którzy do dzisiaj zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami.

Dopóki nie zezwolimy na anonimowe zgłaszanie nadużyć, nic się nie zmieni. Tylko takie rozwiązanie może pomóc przełamać barierę strachu przed działaniami odwetowymi i ujawnić kluczowe informacje zanim będzie za późno. Wprowadzenie odpowiedniego kanału, który ochroni tożsamość zgłaszającego, pozwoli zbudować zaufanie i wzajemny szacunek. To jasna informacja dla poszkodowanego: Twoje dobro jest dla mnie ważne, chcę rozwiązać Twój problem.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że odpowiedni kanał zapewniający dwustronną komunikację, pozwala odbiorcy zgłoszeń zbadać sytuację już we wstępnej fazie i zebrać niezbędne informacje, które mogłyby posłużyć naprawieniu problemu niezwłocznie. Takie zgłoszenia pokazują obszary, które wymagają uwagi i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości. Pomagają rozwiązać problem wewnątrz, zanim wybuchnie ogólnokrajowa afera i organizacja znajdzie się na językach wszystkich. Z pewnością taka wpadka wizerunkowa pozostawi plamę na imieniu instytucji/firmy na wiele lat, a mając na uwadze, że Internet nie pozwala nam o niczym zapomnieć, raczej już na zawsze. Podsumujmy:

  1. Poczta elektroniczna i zwykły formularz zgłoszeniowy nie chronią tożsamości nadawcy.
  2. Anonimowy kanał służący do wewnętrznego zgłaszania nadużyć pozwala przełamać barierę strachu przed działaniami odwetowymi.
  3. Anonimowe zgłoszenia pokazują obszary, które wymagają uwagi. Pozwalają rozwiązać sprawę wewnątrz organizacji zanim będzie za późno i ucierpi jej dobre imię.

Jeśli szukacie rozwiązania, które zminimalizuje ryzyko występowania podobnych sytuacji, które miały miejsce w Łódzkiej Szkole Filmowej, ochroni tożsamość nadawcy i pozwoli na dwustronną komunikację, przyjrzycie się Sygnanet.pl.

Kanał umożliwi wewnętrzne, anonimowe przekazanie uwag oraz problemów. Jest prosty w obsłudze, można go wdrożyć od ręki, niezbędna jest jedynie rejestracja w systemie. Sygnanet jest również zgodny z przepisami Dyrektywy o ochronie sygnalistów, na mocy której także instytucje publiczne zostaną zobowiązane do wdrożenia wewnętrznego kanału do zgłaszania nadużyć.