Category : Sygnanet

Jak zakończyć procedowanie zgłoszenia w myśl ustawy?

Jak zakończyć procedowanie zgłoszenia w myśl ustawy?

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zakłada obowiązkowe prowadzenie rejestru zgłoszeń, który zawiera m.in. informację o zakończeniu zgłoszenia. W Sygnanet ten proces został zautomatyzowany. Co to oznacza?

  • Gdy zakończysz procedowanie zgłoszenia kliknij „Zakończ zgłoszenie”. Zgłoszenie automatycznie trafi do zakładki Zgłoszenia > Zakończone.
  • Informacja o zakończeniu procedowania zgłoszenia pojawi się automatycznie w rejestrze zgłoszeń.
  • Zgłoszenie zakończone nadal pozostaje „w toku” – oznacza to, że możesz uzupełnić wszystkie elementy protokołu końcowego, których nie sposób opisać zaraz po zakończeniu zgłoszenia, takie jak rekomendacje czy status ich wykonania. Możesz także nadal korespondować ze zgłaszającym – zakładamy, że może chcieć podziękować Ci za zajęcie się zgłoszeniem albo poinformować, że podjęte działania następcze nie przyniosły rezultatu. Jeśli chcesz udostępnić to zgłoszenie innemu odbiorcy, np. aby pokazać jaką metodykę rozpatrywania zgłoszeń przyjęliście w firmie lub na wypadek kontroli z zewnątrz, zrób to! Taki użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich plików zgłoszenia, historii czy notatek. Gdy będziesz chciał usunąć zgłoszenie z toku spraw, po prostu dodaj je do archiwum.
  • Pamiętaj, że zakończone zgłoszenie w każdej chwili możesz ponownie otworzyć.
  • Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zakłada także obowiązek wskazania w rejestrze zgłoszeń przedmiotu naruszenia i podjętych działań następczych. Jeśli nie uzupełnisz tych informacji przed zakończeniem zgłoszenia, system przypomni Ci o tym. Oczywiście możesz zakończyć zgłoszenie bez ich wypełnienia. Niemniej jednak rekomendujemy uzupełnienie tych pól, aby pozostać w zgodzie z polskim prawem.
Zakończenie procedowania zgłoszenia